GIR KJØP PÅ AUKSJONSHUSET RETT TIL FRADRAG FOR MVA I NÆRING?

Svaret er i hovedsak nei.

Auksjonshuset er kun et salgsledd for tredjepart, og beregner ikke mva på annet enn egne salærer og gebyrer.

Unntaket her er tollauksjoner, hvor vi inndriver mva på vegne av Tollvesenet.

Våre leverandører som f.eks. en transportør kan ha egne regler om helt eller delvis avgiftsfritak på salg av skadd gods / innbetalinger til erstatningssaker mv.

Vi har ikke kjennskap til alt rundt dette, og kan ikke ta disse spesialforholdene inn i våre regnskaper, så vi tilbyr dessverre heller ikke spesifisert mva på annet enn toll-auksjoner.

Noe annet ville være svært komplisert, og ikke minst risikabelt mtp at vi ville vært ansvarlig for at vår leverandør innbetaler full mva på alle salg.

Derfor gir ikke kvittering fra oss fradrag for inngående mva hos næringsdrivende med rett til dette, med mindre mva er tydelig angitt på kvitteringen.

 

 

Vis alle treff ()